Login

Fotoarchief

Sponsors

Onthulling 2 mei 2015

Op zaterdagmiddag 2 mei 2015 werd het vliegeniersmonument te Giessenburg (tegenover het Regthuys) onthuld door prof.mr. Pieter van Vollenhoven.

Onthulling vliegeniersmonument 2 mei 2015

Het monument heeft als doel het blijvend gedenken van de bemanning van vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort op het grondgebied van de huidige gemeente Giessenlanden, alsmede het doorgeven van informatie hieromtrent aan volgende generaties.

Voorafgaand aan de onthulling vond er een flypast plaats van een Lancaster en een Spitfire.

http://www.hartvannederland.nl/algemeen/2015/monument-voor-zes-neergestorte-vliegtuigen/   

onthulling vliegeniersmonument5

Meer foto's:
http://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/pieter-van-vollenhoven-onthult-vliegeniersmonument-0 
http://www.ronddelinge.nl/prof-mr-pieter-van-vollenhoven-onthuld-vliegeniersmonument/ 

 

 

 

Ledenverg. 25 maart 2015

Op woensdag 25 maart 2015 verzorgde de heer Chris Will een lezing over De Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke verdedigingslinie uit de Nederlandse geschiedenis. De grote historische waarde leidde tot aanmelding voor de Werelderfgoedlijst (1995) en de lijst van Rijksmonumenten alsmede tot de status van Nationaal Landschap (2005).
De Nieuwe Hollandse Waterlinie diende ter vervanging van de uit eind 17de eeuw daterende Hollandse Waterlinie. Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe linie is dat de stad Utrecht nu binnen de linie viel.

De waterlinie lag ten oosten en zuiden van de steden van Holland, 85 kilometer lang en 3 tot 5 kilometer breed. Met 46 forten strekte de linie zich uit van het eiland Pampus in de Zuiderzee tot aan de Biesbosch. Daarnaast bestaat de linie uit de vijf vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem en Woudrichem. 

In 2015 viert de Nieuwe Hollandse Waterlinie haar 200-jarig bestaan. Dhr. Will is conservator bij het Waterliniemuseum Fort bij Vechten. Dit museum opent najaar 2015 zijn deuren voor publiek.

Ledenverg. 25 febr. 2015

Willem van Oranje 1580Op woensdag 25 februari 2015 verzorgde de heer Wim Kroon uit Apeldoorn een lezing over "De vijf vrouwen rond Willem van Oranje".

Willem, graaf van Nassau-Dillenburg, werd geboren op 24 april 1533 op slot Dillenburg als oudste zoon van Willem de Rijke, graaf van Nassau, en Juliana van Stolberg. Hij werd beter bekend als Willem van Oranje.

Hoewel zijn huwelijken niet zo tot de verbeelding spreken als die van de Engelse koning Hendrik VIII (die zes keer in het huwelijk trad) zijn Willems huwelijken niet van minder belang. Grootste verschil tussen de huwelijken van Willem en die van Hendrik is, dat de huwelijken van Hendrik gericht waren op het verkrijgen van een mannelijke troonopvolger, terwijl Willems huwelijken naast een dynastieke ook een sterk politiek en maatschappelijk karakter hadden. Door belangrijke verbintenissen aan te gaan hoopte hij met name politieke steun en het noodzakelijke kapitaal te verkrijgen voor zijn oorlogsvoeringen.

In de lezing (met beeldmateriaal) liet de heer Kroon zien welke invloed vijf vrouwen (zijn moeder en vier echtgenotes) hebben gehad op het leven van Willem van Oranje.

ALV en film "Boerderij en erf"

Woensdag 28 januari 2014 was de algemene ledenvergadering van onze vereniging.
Het programma van deze avond was traditioneel als volgt: opening, notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, mededelingen en eventueel ingekomen stukken, jaarverslag vorig jaar, financieel verslag vorig jaar, verslag kascommissie, benoemen nieuw lid kascommissie, begroting voor dit jaar, bestuursverkiezing en rondvraag.
Er werd afscheid genomen van 2 dames van de beheerscommissie: Pie van Maurik en Jannie van Daalen.
Na de pauze werd de prachtige film "Boerderij en erf" getoond, die gemaakt is door Wout Slob en Meine Mollema.


 ALV2015

Facebook