Agenda

woensdag 28 maart 20:00 - 22:00
Lezing Dordrecht Ondergronds
vrijdag 13 april
Excursie naar Dordrecht

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Woensdag 28 januari 2014 was de algemene ledenvergadering van onze vereniging.
Het programma van deze avond was traditioneel als volgt: opening, notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, mededelingen en eventueel ingekomen stukken, jaarverslag vorig jaar, financieel verslag vorig jaar, verslag kascommissie, benoemen nieuw lid kascommissie, begroting voor dit jaar, bestuursverkiezing en rondvraag.
Er werd afscheid genomen van 2 dames van de beheerscommissie: Pie van Maurik en Jannie van Daalen.
Na de pauze werd de prachtige film "Boerderij en erf" getoond, die gemaakt is door Wout Slob en Meine Mollema.


 ALV2015

Zeeuwse knop

Op woensdag 26 november 2014 verzorgde mevrouw drs. Gemke Jager, directeur van het Zilvermuseum te Schoonhoven, een lezing over: 'Macht en pracht bij de boerenstand'.

Nederlanders staan bekend om hun terughoudendheid t.a.v. het tonen van welstand op hun eigen lichaam. Dit was vooral een stads fenomeen. Op het platteland was men bewuster van ieders status. Men kende elkaar. Er bestond sterke sociale controle. Hier schroomde een welgestelde vrouw niet om haar welstand met uitbundige sieraden te illustreren. Maar wel volgens strikte regels. Streeksieraden verraden niet alleen de welstand van iemand, maar ook het kerkgenootschap en de streek. In deze lezing werden de verschillen en de karakteristieke onderdelen van het streeksieraad inzichtelijk gemaakt. Ook kwam een aantal specifieke technieken ter sprake. De lezing eindigde met een prachtige film over het vervaardigen van een Zeeuwse knoop.

Na de pauze werden meegebrachte kleine zilveren en gouden gebruiksvoorwerpen en sieraden door de heer A. Rikkoert, bekend taxateur uit Schoonhoven, getaxeerd. Hiervoor had men zich vooraf aan kunnen melden bij het secretariaat van de vereniging en daar was volop gebruik van gemaakt.

Gerrie en Mirjam

Traditiegetrouw was onze vereniging aanwezig op de Fokveedag te Hoornaar. Ons tafereel was dit jaar een winkel. Te zien waren o.a. kruideniersartikelen, kleding, garen en band. Ook kon er 'ouderwets' snoep gekocht worden.
In onze kraam verkochten wij o.a. onze nieuwe uitgave "Zo druk als een klein baasje", over de (bijna) verdwenen middenstand en ambachtelijke bedrijven in een deel van de 20e eeuw in de dorpen Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos.
In de kraam konden daarnaast een drietal voorwerpen geraden worden. Het waren: een spekhaak, een punthaak en een soldeerbout. Prijswinnaar was de heer W. Boer uit Hoornaar!

Op woensdag 29 oktober 2014 verzorgde de heer J.H.J. Andriessen van Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (S.S.E.W.) een lezing over De Eerste Wereldoorlog (1914-1918).


Gavrilo

Op 28 juni 1914 bracht de Oostenrijkse aartshertog en troonopvolger Frans Ferdinand samen met zijn vrouw een bezoek aan Sarajevo, de hoofdstad van de Oostenrijk-Hongaarse provincie Bosnie en Herzegovina. De Bosnisch-Servische student Gavrilo Princip schoot Frans Ferdinand en zijn vrouw met een pistool neer. Deze moorden vormden mede de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog.   

De redenen die de aanleiding vormen voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zijn echter uiterst complex. Dhr. Andriessen ging in het gedeelte voor de pauze in op de oorzaken en het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. Na de pauze vertelde hij over het einde van deze oorlog en het vredesverdrag.

De heer Hans Andriessen is gezaghebbend publicist, gespecialiseerd in de oorzaken, de schuldvraag en het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en schreef tien boeken over dit onderwerp. Dhr. Andriessen is oprichter en eerste voorzitter van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW). Momenteel maakt hij deel uit van de Raad van Advies van de SSEW.


Poppy


Facebook