Agenda

woensdag 31 januari 20:00 - 22:00
ALV + pubquiz
woensdag 28 februari 20:00 - 22:00
Lezing St. Erfgoed op Weg
woensdag 28 maart 20:00 - 22:00
Lezing Dordrecht Ondergronds
vrijdag 13 april
Excursie naar Dordrecht

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Op 30 januari jl. hield onze vereniging de algemene ledenvergadering in “Het Bruisend Hart” te Hoornaar. Na het welkom door voorzitter Peter Baan volgden de gebruikelijke agendapunten: Notulen van de algemene ledenvergadering van 2012, mededelingen en eventueel ingekomen stukken, Jaarverslag 2012, financieel verslag 2012, verslag kascommissie, benoemen van nieuw lid voor de kascommissie en begroting 2013.
Aftredend en voor de tweede keer herkiesbaar waren Wim v/d Ham en Johan Wallaard. Zij werden beiden met algemene stem herkozen. Fijn dat zij zich nog een periode voor de vereniging in willen zetten!
Mirjam van Genderen-Wallaard werd nieuw in het bestuur gekozen. We hebben haar hartelijk welkom geheten binnen het bestuur!
Daarna moesten we afscheid nemen van bestuurslid Meine Mollema. De voorzitter bedankte hem voor al zijn werkzaamheden, o.a. de laatste jaren als tweede voorzitter, voor de beheerscommissie dorpshuis Hoornaar, Historisch Overleg Alblasserwaard Vijfheerenlanden (HOAV), Historisch Overleg Giessenlanden (HOG), beamerbeheer, beheer verenigingsgebouw, voorwerpenarchief, jaarmarktcommissie, jaarmarktquiz/rebus, enz. Tijdens de 100ste Fokveedag trok Meine letterlijk en figuurlijk de kar bij het inrichten van het prachtige tafereel van onze vereniging. Meine was de man van het eerste uur van onze vereniging. Hij was bij de oprichting in 1984. Meine heeft van 1984-1993, van 1994-2002 en van 2006-2013 in het bestuur gezeten. Als dank voor al zijn werk ontving Meine een Museumjaarkaart en een straatnaambordje waarop staat: Meine Mollemaplein, historicus.
Vanaf 20.30 uur hield dhr. D. Kanters uit Alblasserdam een boeiende lezing over "De historie van het waterschap, de Nederwaard en de Overwaard." Hij liep met ons de geschiedenis door van de indijking van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, wat begon met de inpoldering van de Alblasserwaard door het aanleggen van omdijking in 1277. Zijn lezing eindigde met de bouw van de derde bemalingstrap in 2000. Zijn laatste dia/vraag: Hoe lang houden we nog droge voeten?
phoca thumb l a0709

 

Vijftien websites waren genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs 2012, in drie categorieën. Op 12 februari 2013 maakte de vakjury bekend welk archief, museum, vereniging of particulier de beste site over geschiedenis van het afgelopen jaar heeft gemaakt. De winnaar was Anno Drenthe. De juryprijs was een beeldje van kunstenares Gonneke van Echten.
Naast de juryprijs werd ook een publieksprijs uitgereikt. Daarbij kon ook gestemd worden op de website van onze vereniging! Deze prijs werd (ook op 12 februari 2013) uitgereikt aan de 16-jarige directeur van het Mijnmuseum De Beukel, Roy Simons. De winnaar van de publieksprijs van de Geschiedenis Online Prijs 2012 ontving € 2.500,=.
De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van Archieven.nl, Historisch Nieuwsblad en het Nationaal Archief.

 

SintOp woensdag 28 november 2012 was de heer Frits Booy (schrijver, leraar, historicus, sinterklaaskenner en bestuurslid van de Stichting Nationaal Sint Nicolaas Comité) in ons midden. Hij vertelde deze avond over de Herkomst van Sinterklaas en Zwarte Piet.

De volgende vragen kwamen o.a. aan de orde:

  • Wie is Sinterklaas eigenlijk?
  • Liggen zijn wortels in Spanje, Italië of Turkije?
  • Hoe verhoudt hij zich tot de heilige Nicolaas van Myra, de Weihnachtsmann, Santa Claus en Wodan?
  • Hoe heeft de Nicolaasverering zich ontwikkeld?
  • Waar komt de zwarte bediende vandaan?
  • Waarom gaan Sinterklaas en Zwarte Piet 's nachts over de daken?
  • Hoe zit het precies met de vrijers van speculaas, pepernoten en letters?
  • Waar komen schimmel, zak en roe vandaan?
  • Wanneer verschijnen de eerste liedjes, gedichten en surprises? 


Dhr. Booy ging - zo historisch verantwoord mogelijk - in op deze vragen. We leerden het leven van de heilige Nicolaas van Myra kennen. We hoorden ook over de verspreiding van de Nicolaasverering over Europa en het Nederlandse sinterklaasfeest vanaf de Middeleeuwen tot heden. Allerlei voorwerpen en gebruiken werden – voor zover mogelijk – verklaard en oude sinterklaasboeken passeerden de revue. Ook bleek dat het sinterklaasfeest in ons land enkele eeuwen verboden was, dat Zwarte Piet pas vanaf circa 1850 optrad, dat hij angstaanjagende, buitenlandse voorlopers had en dat zijn naam, gedrag en functie veranderden in de loop der tijden.

Op woensdag 31 oktober 2012 heeft dhr. Teus Koorevaar van AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland) Lek- en Merwestreek een lezing verzorgd over archeologie. Hij nam ons mee op een archeologische reis, waarbij vooral gekeken werd naar de Alblasserwaard en met name het gebied van onze vereniging. Speciale aandacht was er na de pauze voor de recente vondsten in Hoornaar.
20120407-7
Tijdens graafwerkzaamheden op het terrein aan de Lage Giessen 4 te Hoornaar zijn op 22 maart 2012 de restanten van een middeleeuwse terpboerderij aangetroffen. In april 2012 was het bouwterrein een dag opengesteld voor publiek.

 

Facebook