Agenda

zaterdag 4 augustus 10:00 - 16:00
Jaarmarkt Noordeloos
zaterdag 8 september
Open Monumentendag
woensdag 26 september 20:00 - 22:00
Lezing 17e eeuwse emigratie naar het land van melk en honing (Amerika)
zaterdag 6 oktober 10:00 - 16:00
Fokveedag Hoornaar
woensdag 31 oktober 20:00 - 22:00
Lezing over Gorcumse burgemeester Ridder van Rappard
woensdag 28 november 20:00 - 22:00
Lezing Gouden Koets
woensdag 30 januari 20:00 - 22:00
ALV

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Willem van Oranje 1580Op woensdag 25 februari 2015 verzorgde de heer Wim Kroon uit Apeldoorn een lezing over "De vijf vrouwen rond Willem van Oranje".

Willem, graaf van Nassau-Dillenburg, werd geboren op 24 april 1533 op slot Dillenburg als oudste zoon van Willem de Rijke, graaf van Nassau, en Juliana van Stolberg. Hij werd beter bekend als Willem van Oranje.

Hoewel zijn huwelijken niet zo tot de verbeelding spreken als die van de Engelse koning Hendrik VIII (die zes keer in het huwelijk trad) zijn Willems huwelijken niet van minder belang. Grootste verschil tussen de huwelijken van Willem en die van Hendrik is, dat de huwelijken van Hendrik gericht waren op het verkrijgen van een mannelijke troonopvolger, terwijl Willems huwelijken naast een dynastieke ook een sterk politiek en maatschappelijk karakter hadden. Door belangrijke verbintenissen aan te gaan hoopte hij met name politieke steun en het noodzakelijke kapitaal te verkrijgen voor zijn oorlogsvoeringen.

In de lezing (met beeldmateriaal) liet de heer Kroon zien welke invloed vijf vrouwen (zijn moeder en vier echtgenotes) hebben gehad op het leven van Willem van Oranje.

Woensdag 28 januari 2014 was de algemene ledenvergadering van onze vereniging.
Het programma van deze avond was traditioneel als volgt: opening, notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, mededelingen en eventueel ingekomen stukken, jaarverslag vorig jaar, financieel verslag vorig jaar, verslag kascommissie, benoemen nieuw lid kascommissie, begroting voor dit jaar, bestuursverkiezing en rondvraag.
Er werd afscheid genomen van 2 dames van de beheerscommissie: Pie van Maurik en Jannie van Daalen.
Na de pauze werd de prachtige film "Boerderij en erf" getoond, die gemaakt is door Wout Slob en Meine Mollema.


 ALV2015

Zeeuwse knop

Op woensdag 26 november 2014 verzorgde mevrouw drs. Gemke Jager, directeur van het Zilvermuseum te Schoonhoven, een lezing over: 'Macht en pracht bij de boerenstand'.

Nederlanders staan bekend om hun terughoudendheid t.a.v. het tonen van welstand op hun eigen lichaam. Dit was vooral een stads fenomeen. Op het platteland was men bewuster van ieders status. Men kende elkaar. Er bestond sterke sociale controle. Hier schroomde een welgestelde vrouw niet om haar welstand met uitbundige sieraden te illustreren. Maar wel volgens strikte regels. Streeksieraden verraden niet alleen de welstand van iemand, maar ook het kerkgenootschap en de streek. In deze lezing werden de verschillen en de karakteristieke onderdelen van het streeksieraad inzichtelijk gemaakt. Ook kwam een aantal specifieke technieken ter sprake. De lezing eindigde met een prachtige film over het vervaardigen van een Zeeuwse knoop.

Na de pauze werden meegebrachte kleine zilveren en gouden gebruiksvoorwerpen en sieraden door de heer A. Rikkoert, bekend taxateur uit Schoonhoven, getaxeerd. Hiervoor had men zich vooraf aan kunnen melden bij het secretariaat van de vereniging en daar was volop gebruik van gemaakt.

Gerrie en Mirjam

Traditiegetrouw was onze vereniging aanwezig op de Fokveedag te Hoornaar. Ons tafereel was dit jaar een winkel. Te zien waren o.a. kruideniersartikelen, kleding, garen en band. Ook kon er 'ouderwets' snoep gekocht worden.
In onze kraam verkochten wij o.a. onze nieuwe uitgave "Zo druk als een klein baasje", over de (bijna) verdwenen middenstand en ambachtelijke bedrijven in een deel van de 20e eeuw in de dorpen Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos.
In de kraam konden daarnaast een drietal voorwerpen geraden worden. Het waren: een spekhaak, een punthaak en een soldeerbout. Prijswinnaar was de heer W. Boer uit Hoornaar!

Facebook