Agenda

Geen evenementen

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Deze avond verzorgde dhr. Kees Slager een lezing over de Watersnoodramp van 1953 in het Dorpshuis te Noordeloos.

Dhr. Slager heeft uitgebreid en boeiend verteld over de Watersnoodramp, ondersteund met beeldmateriaal, en hij ging daarbij ook kort in op de situatie destijds in de Alblasserwaard.
De watersnood van 1953, thans veelal aangeduid als de watersnoodramp en aanvankelijk ook wel als Sint-Ignatiusvloed of Beatrixvloed, voltrok zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. De ramp werd veroorzaakt door een zware stormvloed in combinatie met springtij, waarbij het water in de trechtervormige zuidelijke Noordzee tot extreme hoogte steeg.
Tijdens zijn lezing ging
dhr. Slager terug naar lang vervlogen eeuwen, maar stond ook stil bij de huidige en toekomstige situaties op het gebied van water en veiligheid.

In 2010 verscheen het boek ”Watersnood”, geschreven door dhr. K. Slager. Dit boek heeft 672 pagina’s groot formaat, is 4,5 kilo zwaar en bevat zo’n duizend foto’s. "Watersnood" verhaalt de geschiedenis van de eeuwenoude strijd die in de Delta van Zuidwest-Nederland tegen het water is gevoerd. 


Watersnood

Op woensdag 27 februari 2013 was dhr. Herman Souer in ons midden in "De Hoeksteen" te Hoogblokland. Hij verzorgde - met humor - een lezing over Gevelstenen en bouwstijlen in het Rivierenland.
Tijdens deze lezing bezochten we het hele gebied langs Maas, Waal, Merwede en Hollandse IJssel. We gingen o.a. naar Leerdam, Nieuwpoort, Tiel, Schoonhoven, Zaltbommel, Nieuwpoort, Heusden, Dordrecht, Buren, Culemborg, Vianen, Woudrichem en Gorinchem. Dhr. Souer stond niet alleen stil bij de diverse gevelstenen met hun verhaal, en vaak onthullende afbeeldingen, maar hij besprak ook de diverse bouwstijlen en de geschiedenis van het Rivierenland.
Voor meer informatie over dhr. Souer en zijn lezingen, zie: www.hermansouer.nl.
gevelsteen

Op 30 januari jl. hield onze vereniging de algemene ledenvergadering in “Het Bruisend Hart” te Hoornaar. Na het welkom door voorzitter Peter Baan volgden de gebruikelijke agendapunten: Notulen van de algemene ledenvergadering van 2012, mededelingen en eventueel ingekomen stukken, Jaarverslag 2012, financieel verslag 2012, verslag kascommissie, benoemen van nieuw lid voor de kascommissie en begroting 2013.
Aftredend en voor de tweede keer herkiesbaar waren Wim v/d Ham en Johan Wallaard. Zij werden beiden met algemene stem herkozen. Fijn dat zij zich nog een periode voor de vereniging in willen zetten!
Mirjam van Genderen-Wallaard werd nieuw in het bestuur gekozen. We hebben haar hartelijk welkom geheten binnen het bestuur!
Daarna moesten we afscheid nemen van bestuurslid Meine Mollema. De voorzitter bedankte hem voor al zijn werkzaamheden, o.a. de laatste jaren als tweede voorzitter, voor de beheerscommissie dorpshuis Hoornaar, Historisch Overleg Alblasserwaard Vijfheerenlanden (HOAV), Historisch Overleg Giessenlanden (HOG), beamerbeheer, beheer verenigingsgebouw, voorwerpenarchief, jaarmarktcommissie, jaarmarktquiz/rebus, enz. Tijdens de 100ste Fokveedag trok Meine letterlijk en figuurlijk de kar bij het inrichten van het prachtige tafereel van onze vereniging. Meine was de man van het eerste uur van onze vereniging. Hij was bij de oprichting in 1984. Meine heeft van 1984-1993, van 1994-2002 en van 2006-2013 in het bestuur gezeten. Als dank voor al zijn werk ontving Meine een Museumjaarkaart en een straatnaambordje waarop staat: Meine Mollemaplein, historicus.
Vanaf 20.30 uur hield dhr. D. Kanters uit Alblasserdam een boeiende lezing over "De historie van het waterschap, de Nederwaard en de Overwaard." Hij liep met ons de geschiedenis door van de indijking van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, wat begon met de inpoldering van de Alblasserwaard door het aanleggen van omdijking in 1277. Zijn lezing eindigde met de bouw van de derde bemalingstrap in 2000. Zijn laatste dia/vraag: Hoe lang houden we nog droge voeten?
phoca thumb l a0709

 

Vijftien websites waren genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs 2012, in drie categorieën. Op 12 februari 2013 maakte de vakjury bekend welk archief, museum, vereniging of particulier de beste site over geschiedenis van het afgelopen jaar heeft gemaakt. De winnaar was Anno Drenthe. De juryprijs was een beeldje van kunstenares Gonneke van Echten.
Naast de juryprijs werd ook een publieksprijs uitgereikt. Daarbij kon ook gestemd worden op de website van onze vereniging! Deze prijs werd (ook op 12 februari 2013) uitgereikt aan de 16-jarige directeur van het Mijnmuseum De Beukel, Roy Simons. De winnaar van de publieksprijs van de Geschiedenis Online Prijs 2012 ontving € 2.500,=.
De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van Archieven.nl, Historisch Nieuwsblad en het Nationaal Archief.

 

Facebook