Agenda

woensdag 30 september 20:00 -
Lezing WG van der Hulst

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Op 27 januari 2016 was de 32ste algemene ledenvergadering in "Het Bruisend Hart" te Hoornaar.
Het officiĆ«le gedeelte omvatte: opening, notulen ALV 2015, mededelingen, ingekomen stukken, jaarverslag 2015, financieel verslag 2015, verslag kascommissie, benoemen nieuw lid kascommissie en begroting 2016. Daarna stond de bestuursverkiezing op de agenda. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, dus werden Marja Wallaard en Klaas Verbaan met applaus verkozen tot nieuw bestuurslid. Daarna was het tijd om afscheid te nemen van de scheidende bestuursleden Wim van der Ham en Johan Wallaard. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter een bloemetje en een fotoboek met foto's uit de periode van 9 jaar die zij in het bestuur hadden gezeten. De voorzitter bedankte Wim en Johan hartelijk voor het vele werk dat zij als bestuurslid hebben verricht. Daarna was het tijd voor de rondvraag, gevolgd door een pauze.
Wout Slob liet na de pauze zijn nieuwste film "De Giessen, een veenriviertje" zien. Alle aanwezigen genoten daar met volle teugen van.

ALV2016

Facebook