Agenda

woensdag 26 september 20:00 - 22:00
Lezing 17e eeuwse emigratie naar het land van melk en honing (Amerika)
zaterdag 6 oktober 10:00 - 16:00
Fokveedag Hoornaar
woensdag 31 oktober 20:00 - 22:00
Lezing over Gorcumse burgemeester Ridder van Rappard
woensdag 28 november 20:00 - 22:00
Lezing Gouden Koets
woensdag 30 januari 20:00 - 22:00
ALV
woensdag 27 februari 20:00 - 22:00
Lezing
woensdag 27 maart 20:00 - 22:00
Lezing

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Op zaterdag 6 oktober a.s. is het weer Fokveedag te Hoornaar. Zoals ieder jaar zijn wij ook dit keer weer present met een kraam en een tafereel. Komt u weer bij onze kraam aan om te zien welk tafereel we dit jaar hebben, om aan de rebus mee te doen of boeken te kopen?
Vorig jaar hadden we gekozen voor een tafereel waarin o.a. getoond werd hoe vroeger kaas werd gemaakt met een Trawa (roer-, karn- en wasmachine). Ook was er een film over kaas maken te zien.

Fokveedag 20171007 1 FB

Op woensdag 31 oktober a.s. verzorgt de heer Klaas Tammes een lezing over de Gorcumse burgemeester mr. Louis Rudolph Jules van Rappard, beter bekend als de Ridder van Rappard. De lezing vindt plaats in het Bruisend Hart, Dirk IV-plein 32, Hoornaar en vangt aan om 20.00 uur. Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 2,00.

Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos hadden van 1946-1982 Maarten Schakel als burgemeester. Schakel bleef daarna tot aan de herindeling op 1 januari 1986 waarnemend burgemeester. Overlappend in tijd had men in Gorinchem lange tijd burgemeester mr. Louis Rudolph Jules van Rappard, beter bekend als de Ridder van Rappard.

Klaas Tammes, biograaf van politici en zelf oud-burgemeester, heeft na nauwgezet onderzoek het indrukwekkende boek "Dwarsligger van beroep" geschreven over de spraakmakendste burgemeester van Nederland. Hij heeft een reeks van direct betrokkenen gesproken en wisselt in zijn boek en in deze lezing interessante inzichten af met mooie anekdotes.

Van Rappard studeerde rechten in Utrecht. Meer door zijn familierelaties dan door zijn gaven werd hij op 26-jarige leeftijd burgemeester van Zoelen. Van 1939 tot 1971 was hij burgemeester van Gorinchem, met een onderbreking tussen 1943 en 1945, omdat hij zich tegen de Arbeitseinsatz had gekeerd. Ridder Van Rappard, zoals hij gemeenzaam werd genoemd, had een autoritaire stijl van leidinggeven, wat ook paste in zijn maatschappijbeeld. Meermalen kwam hij in conflict met de gekozen wethouders, maar in en buiten Gorinchem genoot hij een zekere populariteit om zijn uitlatingen, waarin hij zich meestal misprijzend uitliet over de maatschappelijke ontwikkelingen die in Nederland met name in de tweede helft van de jaren zestig gestalte kregen en die door hem en zijn aanhangers als gezagsondermijning en verloedering werden beschouwd.

 Ridder van Rappard rechthoekig

 

Bron: Nationaal Archief © ANEFO / Eric Koch
(CC BY-SA 3.0 NL) (atr. 14) )

Op woensdag 26 september a.s. verzorgt de heer Martin IJzerman een lezing over de "17e eeuwse emigratie naar het land van melk en honing (Amerika)". De lezing vindt plaats in het Dorpshuis, M.J. Veder van Hobokenstraat 15b, Noordeloos en vangt aan om 20.00 uur. Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen € 2,00.

In 1632 vertrekt Cornelis Teunisz uit Meerkerk over de oceaan naar het verre Nieuw-Amsterdam, het huidige New York. In 1640 gaan Cornelis en Gysbert Bogaerd uit Schoonrewoerd er heen. Niet alleen in de 17e eeuw, maar ook in de eeuwen daarna vertrekken vele Nederlanders naar Amerika. Jan Hospers en zijn gezin uit Hoogblokland in de 19e eeuw bijvoorbeeld. Fam. Hospers vestigt zich, met ongeveer 600 Hollandse immigranten in Pella en omgeving.

Wat bezielt mensen om te vertrekken en alles achter te laten? Waarom naar Amerika? Kwamen ze moedeloos terug? Gingen ze (eerst) alleen, met achterlating van vrouw en kinderen? We reizen in de voetsporen van enkele emigranten en we zullen zien hoeveel invloed we nu nog tegenkomen van die eerste Hollandse emigranten. De eersten gingen rond 1630 en velen zorgden voor nageslacht in Amerika. Als je daar nu kunt aantonen dat je een nazaat bent van die eerste emigranten, dan ben je bijna van adel.


Emigratie 17e eeuw Amerika 20180926 gecomprimeerd

Het thema van Open Monumentendag 2018 was "In Europa".
In onze drie dorpen kon op zaterdag 8 september jl. in het kader van Open Monumentendag o.a. een bezoek gebracht worden aan:

  • Hoornaar, Dorpsweg 125, "De Kerkbuurt" (oude boerderij);
  • Hoornaar, Dorpsweg 10a, Hervormde kerk;
  • Noordeloos, Kerkstraat 3c, St. Bonifatiuskerk (Hervormde kerk).


In Arkel was de Koepelkerk en museum Het Kaaspakhuis geopend.
In Giessenburg was museum Het Regthuys, zoals gebruikelijk op zaterdag, geopend van 13.30 tot 17.00 uur.
Ook vrijwel alle molens in Giessenlanden waren open voor bezichtiging.

Open monumentendag met BGL logo

Facebook