Agenda

woensdag 27 oktober 20:00 -
Lezing W.G. van der Hulst
woensdag 24 november 20:00 -
Lezing door A. de Bruin

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Onze vereniging heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

RSIN: 8165.41.164.
KvK-nummer: 40323596.
Bankrek.no. NL 77 RABO 0346 3200 97.

Privacybeleid

Notulen jaarvergadering 2020 *
Rekening en balans 2020 met toelichting *
Begroting 2021 *

* moeten nog worden vastgesteld


Rekening en balans 2019 met toelichting
  
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015  


Beleidsplan 2021 inclusief beloningsbeleid