Agenda

woensdag 27 oktober 20:00 -
Lezing W.G. van der Hulst
woensdag 24 november 20:00 -
Lezing door A. de Bruin

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Op woensdag 27 november jl. verzorgde Sander Wassing een boeiende lezing over De aardse schatten van Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669). 

Bij het 350ste sterfjaar van Rembrandt Harmenszoon van Rijn wordt dit jaar overal stilgestaan.
Wie maakten Rembrandt van nabij mee? Hoe ongewoon was zijn levensloop? Tijdens deze lezing schetste Sander Wassing het decor van de Gouden Eeuw, waarin Rembrandt leefde. Hij stond stil bij belangrijke gebeurtenissen in Rembrandts leven en zoomde in op enkele van zijn bekendste meesterwerken. 

Op 4 oktober 1669 stierf de meester na een veelbewogen leven van ruim 63 levensjaren. Zijn talent werd al tijdens zijn jeugd ‘ontdekt’ door de secretaris van de prins van Oranje, Constantijn Huygens (1596-1687). Hij schilderde in opdracht van vorsten en rijke regenten, vergaarde rijkdommen, maar stierf als een arm man, die niets naliet dan zijn schildersgereedschap en zijn kleren.

Soms is bekend welke technieken Rembrandt gebruikte, zoals het typische schilderen met de achterkant van zijn kwast. Anderzijds blijft dit genie eeuwen na zijn dood nog altijd een mysterie. Rembrandts licht-donker contrasten, ruwe schilderstijl en de expressie op de gezichten van de figuren maken zijn schilderijen tot een lust voor het oog. In een essay over zijn schildertechnieken wordt geschreven: ‘Een van de meest spectaculaire passages in het schilderij [de Joodse Bruid] is de mouw van de man waar de verf zich in klonters en schotsen uit het oppervlak verheft en het licht reflecteert. Hoe deze structuur bereikt is - kwaststreken zijn niet duidelijk te onderscheiden - blijft een raadsel.’  


Rembrandt Joodse bruidje

Op woensdag 30 oktober jl. verzorgde de heer IJsbrand Verveer een lezing over de Reis met de Lekboot van Culemborg naar Rotterdam.

IJsbrand Verveer, kleinzoon van een van de kapiteins van de Reederij op de Lek, vertelde op boeiende wijze aan de hand van foto's en ansichtkaarten over de dagelijkse verbinding van de plaatsen aan de rivier de Lek met "de grote wereld" en liet iets proeven over de sfeer aan boord. Hij nam de vele aanwezigen mee op reis met de Lekboot van Kuilenburg (Culemborg) via vele dorpen en stadjes langs de Lek naar Rotterdam. Tevens zagen we het leven op en langs de rivier de Lek rond 1900.

Stoomboot Reederij op de Lek

 

Op woensdag 25 september jl. verzorgde Theo de Rooij een lezing over de Gorcumse molens. In onze buurgemeente Gorinchem zijn verschillende molens te vinden: water- en korenmolens. In één van die molens woont Theo de Rooij. Theo vertelde op boeiende wijze over molens in het algemeen, over zijn molenaarsschap en hoe het is om in een molen te wonen. Hij ging in op het heden en verleden van de Gorcumse molens en ook verdwenen molens kwamen aan bod.


Gorcumse molen Theo de Rooij Nooit Volmaakt website

(foto afkomstig van website SIMAV)

Op zaterdag 3 augustus jl. was het weer Jaarmarkt in Noordeloos. Traditiegetrouw konden er in onze kraam boeken worden gekocht en voorwerpen worden geraden. De drie goede antwoorden bij het voorwerpen raden zijn: 1.A. monsterschep voor melkcontrole, 2.B. flitsspuit voor bestrijding ongedierte en 3.C. anti-slipijzers voor onder je schoenen. Uit de goede oplossingen is een winnaar getrokken: Bert Kon uit Meerkerk. Zijn prijs: een boekenbon.

De foto bij dit bericht is gemaakt in 1984. Het glas wordt geheven op het 10-jarig bestaan van de jaarmarkt te Noordeloos, die traditioneel wordt gehouden op de eerste zaterdag in augustus. Rechts loco-burgemeester A. Uittenbogaard, links met hoed marktmeester J.A. van Vuren en op de achtergrond een foto van burgemeester Schakel, die met vakantie is. Foto gevonden in historische krantenarchief van Regionaal Archief Gorinchem. Zie: https://gorinchempubliek.hosting.deventit.net/zoeken.php

20190724 Noordeloos jaarmarkt 1984

 

Facebook