Agenda

Geen evenementen

Fotoarchief

Sponsors

 

bassa

sponsorkliks

rabobank

Op woensdag 31 oktober jl. verzorgde de heer Klaas Tammes een boeiende lezing over de Gorcumse burgemeester mr. Louis Rudolph Jules van Rappard, beter bekend als de Ridder van Rappard.

Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos hadden van 1946-1982 Maarten Schakel als burgemeester. Schakel bleef daarna tot aan de herindeling op 1 januari 1986 waarnemend burgemeester. Overlappend in tijd had men in Gorinchem lange tijd burgemeester mr. Louis Rudolph Jules van Rappard, beter bekend als de Ridder van Rappard.

Klaas Tammes, biograaf van politici en zelf oud-burgemeester, heeft na nauwgezet onderzoek het indrukwekkende boek "Dwarsligger van beroep" geschreven over de spraakmakendste burgemeester van Nederland (uitgegeven in 2018). Hij heeft een reeks van direct betrokkenen gesproken en wisselt in zijn boek interessante inzichten af met mooie anekdotes.

Van Rappard studeerde rechten in Utrecht. Meer door zijn familierelaties dan door zijn gaven werd hij op 26-jarige leeftijd burgemeester van Zoelen. Van 1939 tot 1971 was hij burgemeester van Gorinchem, met een onderbreking tussen 1943 en 1945, omdat hij zich tegen de Arbeitseinsatz had gekeerd. Ridder Van Rappard, zoals hij gemeenzaam werd genoemd, had een autoritaire stijl van leidinggeven, wat ook paste in zijn maatschappijbeeld. Meermalen kwam hij in conflict met de gekozen wethouders, maar in en buiten Gorinchem genoot hij een zekere populariteit om zijn uitlatingen, waarin hij zich meestal misprijzend uitliet over de maatschappelijke ontwikkelingen die in Nederland met name in de tweede helft van de jaren zestig gestalte kregen en die door hem en zijn aanhangers als gezagsondermijning en verloedering werden beschouwd.

 Ridder van Rappard rechthoekig

 

Bron: Nationaal Archief © ANEFO / Eric Koch
(CC BY-SA 3.0 NL) (atr. 14) )

Op woensdag 26 september 2018 verzorgde de heer Martin IJzerman op boeiende wijze een lezing over de "17e eeuwse emigratie naar het land van melk en honing (Amerika)". 

In 1632 vertrok Cornelis Teunisz uit Meerkerk over de oceaan naar het verre Nieuw-Amsterdam, het huidige New York. In 1640 gingen Cornelis en Gysbert Bogaerd uit Schoonrewoerd er heen. Niet alleen in de 17e eeuw, maar ook in de eeuwen daarna vertrokken vele Nederlanders naar Amerika. Jan Hospers en zijn gezin uit Hoogblokland in de 19e eeuw bijvoorbeeld. Fam. Hospers vestigde zich, met ongeveer 600 Hollandse immigranten in Pella en omgeving.

Wat bezielde mensen om te vertrekken en alles achter te laten? Waarom naar Amerika? Kwamen ze moedeloos terug? Gingen ze (eerst) alleen, met achterlating van vrouw en kinderen? Martin IJzerman nam de aanwezigen mee op een reis in de voetsporen van enkele emigranten. Hij liet zien wat er nu nog terug te vinden is van die eerste Hollandse emigranten. De eersten gingen rond 1630 en velen zorgden voor nageslacht in Amerika. Als je daar nu kunt aantonen dat je een nazaat bent van die eerste emigranten, dan ben je bijna van adel.


Emigratie 17e eeuw Amerika 20180926 gecomprimeerd

Het thema van Open Monumentendag 2018 was "In Europa".
In onze drie dorpen kon op zaterdag 8 september jl. in het kader van Open Monumentendag o.a. een bezoek gebracht worden aan:

  • Hoornaar, Dorpsweg 125, "De Kerkbuurt" (oude boerderij);
  • Hoornaar, Dorpsweg 10a, Hervormde kerk;
  • Noordeloos, Kerkstraat 3c, St. Bonifatiuskerk (Hervormde kerk).


In Arkel was de Koepelkerk en museum Het Kaaspakhuis geopend.
In Giessenburg was museum Het Regthuys, zoals gebruikelijk op zaterdag, geopend van 13.30 tot 17.00 uur.
Ook vrijwel alle molens in Giessenlanden waren open voor bezichtiging.

Open monumentendag met BGL logo

Traditioneel wordt op de eerste zaterdag van augustus de jaarmarkt in Noordeloos georganiseerd. Op de Jaarmarkt te Noordeloos was onze vereniging traditiegetrouw ook aanwezig.  In onze kraam werden onze publicaties verkocht en konden voorwerpen worden geraden. De antwoorden van het voorwerpen raden waren 1. b. krultang, 2. c. schietlood en 3. a. punt (voor vaarstok).

Jaarmarkt Panorama uitsnede2


Word lid

Voor 15 euro per jaar worden u en uw huisgenoten lid van onze vereniging