Agenda

woensdag 26 februari 20:00 - 22:00
Lezing Verloren Bieren
woensdag 25 maart 20:00 - 22:00
Lezing Annegreet van Bergen
vrijdag 17 april 09:00 -
Excursie
woensdag 29 april 20:00 - 22:00
Lezing WO2 door Arie de Bruin

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Op 27 januari 2016 was de 32ste algemene ledenvergadering in "Het Bruisend Hart" te Hoornaar.
Het officiële gedeelte omvatte: opening, notulen ALV 2015, mededelingen, ingekomen stukken, jaarverslag 2015, financieel verslag 2015, verslag kascommissie, benoemen nieuw lid kascommissie en begroting 2016. Daarna stond de bestuursverkiezing op de agenda. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, dus werden Marja Wallaard en Klaas Verbaan met applaus verkozen tot nieuw bestuurslid. Daarna was het tijd om afscheid te nemen van de scheidende bestuursleden Wim van der Ham en Johan Wallaard. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter een bloemetje en een fotoboek met foto's uit de periode van 9 jaar die zij in het bestuur hadden gezeten. De voorzitter bedankte Wim en Johan hartelijk voor het vele werk dat zij als bestuurslid hebben verricht. Daarna was het tijd voor de rondvraag, gevolgd door een pauze.
Wout Slob liet na de pauze zijn nieuwste film "De Giessen, een veenriviertje" zien. Alle aanwezigen genoten daar met volle teugen van.

ALV2016

Half november 2015 zijn twee vitrines in De Zes Molens te Hoornaar ingericht met oude schoolspullen. Neem er gerust een kijkje. Het is de moeite waard!vitrine

 

Op woensdag 25 november 2015 verzorgde de heer Arie Harrewijn een lezing over de Oorlogsgravenstichting.

Oorlogsgravenstichting

Oorlogsslachtoffers zijn soms militairen, maar vaak gewone mensen: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië. Het zijn ook de Nederlandse militairen die tijdens recente vredesmissies om het leven zijn gekomen. Al deze mensen hebben een verhaal, soms indringend, soms kort of eenvoudig. 

De Oorlogsgravenstichting heeft als doel het levend houden van de herinnering aan deze mensen door hun verhalen te verzamelen en te delen en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven in de wereld. Het vertellen van de verhalen in combinatie met een graf draagt bij aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.

De heer Arie Harrewijn is inspecteur bij de Oorlogsgravenstichting en is woonachtig in Noordeloos.

Logo Oorlogsgravenstichting

 

Op 28 oktober 2015 gaf dhr. Bert Ronhaar een lezing getiteld: de Middeleeuwse dierentuin. Hij toonde afbeeldingen van o.a. leeuwen, vleermuizen, uilen en katten uit interieurs van Middeleeuwse kerken en hij vertelde met veel kennis van zaken en vol enthousiasme de daarachter liggende verhalen. Ook  fabeldieren als de zeemeermin en eenhoorn kwamen in zijn lezing (ondersteund met prachtige foto's) aan bod.

In de zgn. bestiaria uit de 13e eeuw werden alle dieren beschreven en werden o.a. de volgende uitdrukkingen/zegswijzen uitgelegd: een ongelikte beer, krokodillentranen en de zwanenzang. Omdat een edelman ridder Van Cats al die leuke wetenswaardigheden over dieren niet kon lezen (hij verstond geen Latijn), gaf hij de dichter Jacob van Maerlant opdracht dit dierenboek te vertalen in de volkstaal. De Nederlandse vertaling (in dichtvorm) door Jacob van Maerlant werd door hem “Der Naturen Bloeme” genoemd.

Dhr. Bert Ronhaar was tot 2013 leraar Nederlands aan het Gomarus College in Gorinchem. Hij kan niet alleen deze lezing verzorgen, maar ook lezingen over:

  1. Maria, Sybilla Merian, onze 17e eeuwse Vlindervrouw!
  2. De Baroktuin van Paleis 't Loo.
  3. Engelse Kathedralen: Canterbury en York.
  4. De wonderlijke wereld van de MISERICORDEN uit middeleeuwse koorbanken.
  5. Het Tapisserie van Bayeux.

Ongelikte beerFacebook