Agenda

Geen evenementen

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Op woensdag 25 maart 2015 verzorgde de heer Chris Will een lezing over De Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke verdedigingslinie uit de Nederlandse geschiedenis. De grote historische waarde leidde tot aanmelding voor de Werelderfgoedlijst (1995) en de lijst van Rijksmonumenten alsmede tot de status van Nationaal Landschap (2005).
De Nieuwe Hollandse Waterlinie diende ter vervanging van de uit eind 17de eeuw daterende Hollandse Waterlinie. Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe linie is dat de stad Utrecht nu binnen de linie viel.

De waterlinie lag ten oosten en zuiden van de steden van Holland, 85 kilometer lang en 3 tot 5 kilometer breed. Met 46 forten strekte de linie zich uit van het eiland Pampus in de Zuiderzee tot aan de Biesbosch. Daarnaast bestaat de linie uit de vijf vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem en Woudrichem. 

In 2015 viert de Nieuwe Hollandse Waterlinie haar 200-jarig bestaan. Dhr. Will is conservator bij het Waterliniemuseum Fort bij Vechten. Dit museum opent najaar 2015 zijn deuren voor publiek.

Willem van Oranje 1580Op woensdag 25 februari 2015 verzorgde de heer Wim Kroon uit Apeldoorn een lezing over "De vijf vrouwen rond Willem van Oranje".

Willem, graaf van Nassau-Dillenburg, werd geboren op 24 april 1533 op slot Dillenburg als oudste zoon van Willem de Rijke, graaf van Nassau, en Juliana van Stolberg. Hij werd beter bekend als Willem van Oranje.

Hoewel zijn huwelijken niet zo tot de verbeelding spreken als die van de Engelse koning Hendrik VIII (die zes keer in het huwelijk trad) zijn Willems huwelijken niet van minder belang. Grootste verschil tussen de huwelijken van Willem en die van Hendrik is, dat de huwelijken van Hendrik gericht waren op het verkrijgen van een mannelijke troonopvolger, terwijl Willems huwelijken naast een dynastieke ook een sterk politiek en maatschappelijk karakter hadden. Door belangrijke verbintenissen aan te gaan hoopte hij met name politieke steun en het noodzakelijke kapitaal te verkrijgen voor zijn oorlogsvoeringen.

In de lezing (met beeldmateriaal) liet de heer Kroon zien welke invloed vijf vrouwen (zijn moeder en vier echtgenotes) hebben gehad op het leven van Willem van Oranje.

Woensdag 28 januari 2014 was de algemene ledenvergadering van onze vereniging.
Het programma van deze avond was traditioneel als volgt: opening, notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, mededelingen en eventueel ingekomen stukken, jaarverslag vorig jaar, financieel verslag vorig jaar, verslag kascommissie, benoemen nieuw lid kascommissie, begroting voor dit jaar, bestuursverkiezing en rondvraag.
Er werd afscheid genomen van 2 dames van de beheerscommissie: Pie van Maurik en Jannie van Daalen.
Na de pauze werd de prachtige film "Boerderij en erf" getoond, die gemaakt is door Wout Slob en Meine Mollema.


 ALV2015

Zeeuwse knop

Op woensdag 26 november 2014 verzorgde mevrouw drs. Gemke Jager, directeur van het Zilvermuseum te Schoonhoven, een lezing over: 'Macht en pracht bij de boerenstand'.

Nederlanders staan bekend om hun terughoudendheid t.a.v. het tonen van welstand op hun eigen lichaam. Dit was vooral een stads fenomeen. Op het platteland was men bewuster van ieders status. Men kende elkaar. Er bestond sterke sociale controle. Hier schroomde een welgestelde vrouw niet om haar welstand met uitbundige sieraden te illustreren. Maar wel volgens strikte regels. Streeksieraden verraden niet alleen de welstand van iemand, maar ook het kerkgenootschap en de streek. In deze lezing werden de verschillen en de karakteristieke onderdelen van het streeksieraad inzichtelijk gemaakt. Ook kwam een aantal specifieke technieken ter sprake. De lezing eindigde met een prachtige film over het vervaardigen van een Zeeuwse knoop.

Na de pauze werden meegebrachte kleine zilveren en gouden gebruiksvoorwerpen en sieraden door de heer A. Rikkoert, bekend taxateur uit Schoonhoven, getaxeerd. Hiervoor had men zich vooraf aan kunnen melden bij het secretariaat van de vereniging en daar was volop gebruik van gemaakt.

Facebook