Agenda

woensdag 26 februari 20:00 - 22:00
Lezing Verloren Bieren
woensdag 25 maart 20:00 - 22:00
Lezing Annegreet van Bergen
vrijdag 17 april 09:00 -
Excursie
woensdag 29 april 20:00 - 22:00
Lezing WO2 door Arie de Bruin

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Op zaterdag 3 oktober 2015 waren we aanwezig in de streektent op de Fokveedag. Ons tafereel was dit jaar een schoolklas van 100 jaar geleden. Het was mogelijk om met kleding van toen op de foto te gaan en daar werd volop gebruik van gemaakt. Verder hebben wij op de Fokveedag onze boeken te koop aangeboden, waaronder onze nieuwste uitgave "De Zes Molens" en konden bezoekers tegen betaling van 50 eurocent meedoen aan het raden van een rebus. De oplossing was: De koe bij de horens vatten. Prijswinnaar van de rebus: mevr. Zwijnenburg uit Langerak.
Fokveedag 2015

Peter den Tek, voorzitter van de Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden WO2, verzorgde op woensdag 30 september 2015 een boeiende lezing over de Luchtoorlog boven de Alblasserwaard (1940-1945) in De Hoeksteen te Hoogblokland.

Luchtoorlog

Enkele hulzen - maart 2013 gevonden in Asperen - vormden de aanleiding voor Peter den Tek om onderzoek te doen naar o.a. de luchtoorlog boven de Alblasserwaard (1940-1945). Dit onderzoek heeft ook geleid tot oprichting van genoemde stichting en de verwezenlijking van het vliegeniersmonument ter herinnering aan de zes geallieerde vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op het grondgebied van Giessenlanden zijn neergestort.

Vrij snel na de capitulatie van Nederland op 15 mei 1940 begon de Duitse bezetter met het overbrengen van Luftwaffe eenheden naar Nederlandse vliegvelden. Er werd een verfijnd netwerk van radar en luchtafweer geïnstalleerd. Eenheden van de Luftwaffe voerden met succes aanvallen uit op de grote formaties geallieerde bommenwerpers, die overdag en 's nachts heen en weer naar Duitsland vlogen. In de zomer van 1942 mengden ook de Amerikanen zich in de luchtoorlog.

Het jaar 1943 was het keerpunt in de luchtoorlog. Geallieerde jachtvliegtuigen kregen de beschikking over externe brandstoftanks en konden de formaties bommenwerpers tot in Duitsland toe begeleiden en beschermen tegen Duitse jagers. De Duitse oorlogsindustrie en steden werden systematisch verwoest. Duitse vliegvelden in Nederland en België werden herhaaldelijk aangevallen en verwoest. De rol van de Luftwaffe werd steeds minder, waardoor geallieerde vliegtuigen vrijwel vrij spel kregen. 1943 bleek een beslissend jaar voor de luchtoorlog te zijn.

 

 

 

Op vrijdag 25 september 2015 gingen we met totaal 39 leden op excursie naar Waterloo 1815, onze eerste buitenlandse excursie. De plaats Waterloo ligt tegenwoordig in België, maar lag destijds in de Zuidelijke Nederlanden.

Op 18 juni 1815 - 200 jaar geleden - werd Napoleon Bonaparte bij Waterloo definitief verslagen. Een citaat van de hertog van Wellington aan zijn zegevierende soldaten: 'Behalve een verloren slag, ken ik niets droeviger dan een gewonnen slag.'

Op het programma stond o.a. een rondleiding o.l.v. een gids, daarna kon op eigen gelegenheid worden rondgekeken in het Memoriaal, op de heuvel en bij het Panorama. Ten slotte brachten we een bezoek aan de hoeve van Hougoumont. Onze leden hebben met elkaar een heel fijne en bijzondere dag beleefd in Waterloo.


Waterloo 1815

Op zaterdag 9 mei 2015 (Nationale Molendag) vond de overhandiging plaats van het eerste exemplaar van het boek "De Zes Molens" aan de schrijver Ing. Jan den Besten door onze voorzitter Peter Baan. De uitreiking vond plaats
in het woonzorgcomplex De Zes Molens te Hoornaar.

Uitreiking1

In het boek "De Zes Molens" worden de molens beschreven die ooit op het grondgebied van de voormalige polder Het Land der Zes Molens te Hoornaar zijn gebouwd. Waar zijn deze zes molens gebleven? Molendeskundige en oud-streekgenoot Ing. Jan den Besten heeft op boeiende wijze hierop het antwoord gegeven. Het geheel is aangevuld met vele prachtige foto's, plattegronden en bouwtekeningen.Zes Molens

Het boek "De Zes Molens" kost € 9,50. Verkoopprijs inclusief verzending buiten Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos € 13,00. U kunt het bestellen door het bedrag over te maken op het IBAN no. NL77RABO0346320097 van de Historische Vereniging HHN onder vermelding van uw adres, uw naam en de titel "De Zes Molens". Wij sturen het u dan na 9 mei a.s. zo spoedig mogelijk toe.

Facebook