Agenda

Geen evenementen

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Op woensdag 25 januari jl. vond de algemene ledenvergadering (ALV) plaats.
Na opening, vaststellen notulen van de ALV van 2016, jaarverslag 2016, financieel verslag 2016, verslag kascommissie, benoemen nieuw lid voor de kascommissie en begroting 2017 kwam het agendapunt bestuursverkiezing. Peter Baan en Mies Pellikaan-Verheij waren en stelden zich herkiesbaar. Gerrie den Braven-Naaktgeboren was statutair aftredend. In haar plaats werd, conform voorstel bestuur, gekozen: Anne Marie Mollema. 

Na rondvraag en pauze liet Klaas Verbaan verschillende, prachtige 3D-foto's zien van de Alblasserwaard en met name de eigen omgeving (Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos). 
IMG 4464 gecompr

Klaas2gecompr

Op woensdag 30 november  jl. verzorgde dr. Peter van der Krogt een lezing over De wereld in kaart voor onze vereniging in het Bruisend Hart te Hoornaar.

Wereld in kaart2

Wat heb je aan een oude kaart voor historisch onderzoek? En wat is eigenlijk een oude kaart?
In vroeger tijd, de tijd zonder luchtfoto's en zonder GPS, is men erin geslaagd een beeld van de omgeving, zelfs van de hele wereld, te krijgen en in kaart te brengen. In zijn lezing behandelde dr. Van der Krogt hoe in het verleden kaarten werden gemaakt met behulp van plaatsbepaling op zee en met behulp van landmeettechnieken op het land. Ook de druktechnieken kwamen aan bod. Zijn lezing werd rijk geïllustreerd d.m.v. een PowerPoint-presentatie, waarbij zo veel mogelijk voorbeelden uit onze omgeving werden gebruikt.
Dr. Peter van der Krogt is historisch cartograaf en Jansonius conservator bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

L1410117 bewerkt

In aansluiting op de lezing van woensdag 28 september 2016 was het thema van het tafereel bij onze kraam op de Fokveedag te Hoornaar op 1 oktober 2016: voedselconservering.
Er werden boontjes gehaard en gebroken, snijbonen door de snijbonenmolen gehaald, stoofpeertjes bereid op een petroleumstel en appeltjes geschild. Op de foto ziet u v.l.n.r. onze bestuursleden Gerrie, Marja en Mirjam in actie in ons tafereel.

L1410117

Verder waren wij op de Fokveedag traditiegetrouw aanwezig met onze boekenkraam en kon er een rebus worden opgelost. De goede oplossing was: de koe bij de horens vatten. Uit de goede oplossingen werd de prijswinnaar getrokken: Leonie Jongkind te Hoogblokland. Zij heeft haar prijs, een boekenbon, inmiddels ontvangen.

Op woensdag 26 oktober 2016 verzorgde de heer Gijs Brandt op boeiende wijze een lezing over Jan van der Heijden, de Leonardo van het noorden.

Leonardo vh noorden Jan vd Heijden
Multitalent Jan van der Heijden (1637-1712) was een veelzijdig kunstenaar en uitvinder. Hij wordt dan ook wel de Leonardo da Vinci van het noorden genoemd. Jan en zijn broer Nicolaes zijn geboren in Gorinchem en brachten daar hun eerste kinderjaren door. Samen vonden ze een effectieve brandspuit uit die wereldwijd in gebruik kwam. Jan had daarnaast veel organisatorisch inzicht: onder zijn leiding werd in Amsterdam een goed functionerende brandweerorganisatie op poten gezet.

Leonardo vh noorden brandspuit Jan vd Heijden

Naast uitvinder was hij bovendien een groot schilder die bekend werd met zijn bijzondere stadsgezichten. Zijn werk behoort tot de top van de Nederlandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw en is wereldwijd in musea te vinden. Verder was hij fabrikant van zijn eigen uitvindingen die over de hele wereld hun weg vonden. Hij introduceerde een goed functionerende straatverlichting en ontwierp schepraderen, scheepskamelen, baggermolens, kachels en vuurtorens.

 


Word lid

Voor 15 euro per jaar worden u en uw huisgenoten lid van onze vereniging