Agenda

woensdag 30 september 20:00 -
Lezing WG van der Hulst

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Op woensdag 24 februari 2016 verzorgde dr. Dick Berents een lezing, ondersteund met veel beeldmateriaal, over Misdaad in de middeleeuwen. 

Er is een groot verschil tussen het patroon van misdaden op het platteland en in de steden. Dat verschil was in de middeleeuwen nog groter. In de middeleeuwen waren de aantallen misdrijven in verschillende groepen misdaden heel anders dan tegenwoordig. Diefstal en roof komen tegenwoordig veel vaker voor, maar geweldpleging en doodslag waren in de middeleeuwen juist veel talrijker. De kans om door geweldpleging te overlijden was in de middeleeuwen heel groot. Dhr. Berents vertelde over de belangrijkste groepen misdaden en welke straffen daarvoor gegeven werden.

Ten slotte werden gezamenlijk een aantal middeleeuwse vonnissen in het oorspronkelijke, middeleeuwse handschrift bekeken en besproken.

Misdaad middeleeuwen

Op 27 januari 2016 was de 32ste algemene ledenvergadering in "Het Bruisend Hart" te Hoornaar.
Het officiële gedeelte omvatte: opening, notulen ALV 2015, mededelingen, ingekomen stukken, jaarverslag 2015, financieel verslag 2015, verslag kascommissie, benoemen nieuw lid kascommissie en begroting 2016. Daarna stond de bestuursverkiezing op de agenda. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, dus werden Marja Wallaard en Klaas Verbaan met applaus verkozen tot nieuw bestuurslid. Daarna was het tijd om afscheid te nemen van de scheidende bestuursleden Wim van der Ham en Johan Wallaard. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter een bloemetje en een fotoboek met foto's uit de periode van 9 jaar die zij in het bestuur hadden gezeten. De voorzitter bedankte Wim en Johan hartelijk voor het vele werk dat zij als bestuurslid hebben verricht. Daarna was het tijd voor de rondvraag, gevolgd door een pauze.
Wout Slob liet na de pauze zijn nieuwste film "De Giessen, een veenriviertje" zien. Alle aanwezigen genoten daar met volle teugen van.

ALV2016

Half november 2015 zijn twee vitrines in De Zes Molens te Hoornaar ingericht met oude schoolspullen. Neem er gerust een kijkje. Het is de moeite waard!vitrine

 

Op woensdag 25 november 2015 verzorgde de heer Arie Harrewijn een lezing over de Oorlogsgravenstichting.

Oorlogsgravenstichting

Oorlogsslachtoffers zijn soms militairen, maar vaak gewone mensen: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië. Het zijn ook de Nederlandse militairen die tijdens recente vredesmissies om het leven zijn gekomen. Al deze mensen hebben een verhaal, soms indringend, soms kort of eenvoudig. 

De Oorlogsgravenstichting heeft als doel het levend houden van de herinnering aan deze mensen door hun verhalen te verzamelen en te delen en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven in de wereld. Het vertellen van de verhalen in combinatie met een graf draagt bij aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.

De heer Arie Harrewijn is inspecteur bij de Oorlogsgravenstichting en is woonachtig in Noordeloos.

Logo Oorlogsgravenstichting

 

Facebook