Agenda

vrijdag 21 juni
Vrijwilligersavond
zaterdag 3 augustus
Jaarmarkt Noordeloos
vrijdag 13 september
Klassendag Open Monumentendag
zaterdag 14 september
Open Monumentendag
woensdag 25 september 20:00 - 22:00
Lezing
zaterdag 5 oktober
Fokveedag Hoornaar
woensdag 30 oktober 20:00 - 22:00
Lezing
woensdag 27 november 20:00 - 22:00
Lezing

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank


Op vrijdag 22 april 2016 gingen we met onze leden op excursie naar het Waterliniemuseum Fort bij Vechten te Bunnik. We kregen een rondleiding en hebben daarnaast ruim de tijd gehad om vrij rond te kijken. Deze middagexcursie werd afgesloten met het eten van pannenkoeken bij Theehuis Rhijnauwen. 
Waterlinie

 

Op woensdag 30 maart 2016 verzorgde dhr. René van Duist een lezing over Waterloo.

De overwinning van de geallieerde legers - onder leiding van Wellington en Blücher - op de Fransen betekende het definitieve einde van de heerschappij van Napoleon. Naast de veldslagen die op 16 en 18 juni 1815 plaatsvonden, belichtte de heer Van Duist in deze lezing de voorgeschiedenis, de deelnemers, de uniformen, de wapens, de strategie en tactiek. Ook de omvangrijke nasleep van de slag en de legenden die zijn ontstaan over Waterloo kwamen aan de orde. De heer Van Duist illustreerde zijn verhaal met slides en met originele attributen en documenten, die in de pauze en na afloop bekeken konden worden.

Dhr. René van Duist is historicus. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met regionale geschiedenis en krijgsgeschiedenis. Al van jongs af aan is hij geïnteresseerd in geschiedenis, met Napoleon, de Eerste en Tweede Wereldoorlog als speciale belangstellingsterreinen. Dhr. Van Duist was ook een aantal jaren bestuurslid van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek.

Waterloo 1815
Deze lezing vond plaats in het Dorpshuis van Noordeloos, M.J. Veder van Hobokenstraat 15b, 4225 RA Noordeloos.

Op woensdag 24 februari 2016 verzorgde dr. Dick Berents een lezing, ondersteund met veel beeldmateriaal, over Misdaad in de middeleeuwen. 

Er is een groot verschil tussen het patroon van misdaden op het platteland en in de steden. Dat verschil was in de middeleeuwen nog groter. In de middeleeuwen waren de aantallen misdrijven in verschillende groepen misdaden heel anders dan tegenwoordig. Diefstal en roof komen tegenwoordig veel vaker voor, maar geweldpleging en doodslag waren in de middeleeuwen juist veel talrijker. De kans om door geweldpleging te overlijden was in de middeleeuwen heel groot. Dhr. Berents vertelde over de belangrijkste groepen misdaden en welke straffen daarvoor gegeven werden.

Ten slotte werden gezamenlijk een aantal middeleeuwse vonnissen in het oorspronkelijke, middeleeuwse handschrift bekeken en besproken.

Misdaad middeleeuwen

Op 27 januari 2016 was de 32ste algemene ledenvergadering in "Het Bruisend Hart" te Hoornaar.
Het officiële gedeelte omvatte: opening, notulen ALV 2015, mededelingen, ingekomen stukken, jaarverslag 2015, financieel verslag 2015, verslag kascommissie, benoemen nieuw lid kascommissie en begroting 2016. Daarna stond de bestuursverkiezing op de agenda. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, dus werden Marja Wallaard en Klaas Verbaan met applaus verkozen tot nieuw bestuurslid. Daarna was het tijd om afscheid te nemen van de scheidende bestuursleden Wim van der Ham en Johan Wallaard. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter een bloemetje en een fotoboek met foto's uit de periode van 9 jaar die zij in het bestuur hadden gezeten. De voorzitter bedankte Wim en Johan hartelijk voor het vele werk dat zij als bestuurslid hebben verricht. Daarna was het tijd voor de rondvraag, gevolgd door een pauze.
Wout Slob liet na de pauze zijn nieuwste film "De Giessen, een veenriviertje" zien. Alle aanwezigen genoten daar met volle teugen van.

ALV2016

Facebook